Gravsten

Vi tillverkar gravstenar utefter dina önskemål.

Vi vet att det är viktigt att utforma en minnessten som känns personlig och representativ för den bortgångne, och vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt se till att dina önskemål som anhörig blir uppfyllda.

Önskar ni någon särskild dekor eller stenmodell som inte finns i vårt ordinarie sortiment så skapar vi detta tillsammans med er.

Vi ritar alltid upp en skiss i vårt ritningsprogram så att man får se hur stenen kommer att bli. Det kan vi göra direkt under besöket hos oss eller efter samtal eller mailkontakt.

När du tillsammans med oss har bestämt hur du vill att gravstenen ska se ut så ordnar vi med en ansökan på stenen som vi sedan sänder till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande.

När ritningen på gravstenanordningen blivit godkänd kan vi påbörja arbetet med stenen.

Detta måste alltid göras eftersom kyrkogårdsförvaltningen har ansvaret för att kontrollera så att alla gravstenar lever upp till de förordningar som finns på gravplatsen där sedan stenen skall stå.

Vi hjälper er genom hela processen.