OMSLIPNING / OMARBETNING

Omslipning eller omarbetning innebär att textytan arbetas om genom omslipning och att stenen återgraveras med befintligt namn eller ny text och dekor.

Före / Efter