SÄKRING/DUBBNING

På grund av olika markförhållanden på kyrkogårdarna så som sättningar och tjäle kan göra att stenen börjar luta och stå instabilt.